ข่าวประชาสัมพันธ์

 click 

...กำหนดการโครงงานขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 1 ภาคการศึกษา 2563

 
   click   

...แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม1

 
click

...นศ.ที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3 /2562 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+แบบประเมินผลการฝึกงาน (รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 2 ส.ค. 2563

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครพนักงาน อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรับสมัครพนักงาน อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค มหาวิทยาลัยบูรพา 1. วิศวกร จำนวน 3 ตำแหน่ง - จบ ปวส หรือ วศบ. ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้าน PLC, sensor, robot, IoT หรือที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้งาน M
25 ตุลาคม 2564

มจพ.มอบหุ่นยนต์ไอพ่น-หุ่นฉายแสงให้ ‘ฟาร์มเฮ้าส์’

มจพ.มอบหุ่นยนต์ไอพ่น-หุ่นฉายแสงให้ ‘ฟาร์มเฮ้าส์’ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม ห้องประชุม 215 อาคารเอนกประสงค์ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และ ศ.ดร.ธีรว
18 ตุลาคม 2564


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


รูปภาพกิจกรรม

15.08.2019