ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงานจากบริษัท CEVA Logistics (Thailand) Ltd.