ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

อาคาร 88 ชั้นที่ 5 ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎ์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

โทรศัพท์ (Tel.): 02-5874336

โทรสาร (Fax.): 02-5874336