ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคาร 88 ชั้นที่ 5 ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎ์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์ (Tel.): 02-5874336
โทรสาร (Fax.): 02-5874336
Email : mhle@eng.kmutnb.ac.th
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
Page : ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์