ข่าวประชาสัมพันธ์

 click 

...กำหนดการโครงงานขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 1 ภาคการศึกษา 2563

 
   click   

...แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม1

 
click

...นศ.ที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3 /2562 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+แบบประเมินผลการฝึกงาน (รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 2 ส.ค. 2563

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัทไฟฟ้า หงสา จำกัด สายงานธุรกิจ ถ่านหิน ต้องการรับวิศวกร เพื่อมาร่วมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังนี Engineering for addition procurement items of conveyor system such as spare gear reducer, conveyor belts, idlers, pulleys, additional conveyor system, procure relocation and reconstruction services for existing conveyor sy
14 มกราคม 2564


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


รูปภาพกิจกรรม

15.08.2019