ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนจะต้องมารายงานตัวและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 ธันวาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้ารับฟังข้อมูลจากทุกหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้ารับฟังข้อมูลจากทุกหลักสูตร ⭐โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ⭐ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวล
14 ตุลาคม 2563

มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ดังนี้
21 กันยายน. 2563