ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ที่ เข้า-ออก หน่วยงานสถานศึกษา มจพ.

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ที่ เข้า-ออก หน่วยงานสถานศึกษา มจพ.อย่าลืมสแกนคิวอาร์โค้ดเว็บไซต์ไทยชนะ เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ด้วยนะครับ
29 ธันวาคม 2563

แนวปฏิบัติ ในการลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนเรียน

แนวปฏิบัติ ในการลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนเรียน ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณทิตศึกษา ลงทะเบียนได้ถึง วันที่ 11 มกราคม 2564 เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอน ได้ถึง วันที่ 18 มกราคม 2564
21 ธันวาคม 2563

ประกาศ มจพ.

ประกาศ มจพ. เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียน การรักษาสภาพปริญญานิพนธ์ การเพิ่มวิชาเรียน การเปลี่ยนตอนวิชาเรียนและถอนวิชาเรียน ในภาคการศึกษา 2/2563
21 ธันวาคม 2563