ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทไฟฟ้า หงสา จำกัด สายงานธุรกิจ ถ่านหิน ต้องการรับวิศวกร เพื่อมาร่วมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังนี Engineering for addition procurement items of conveyor system such as spare gear reducer, conveyor belts, idlers, pulleys, additional conveyor system, procure relocation and reconstruction services for existing conveyor sy
14 มกราคม 2564

ขอความร่วมมือ น.ศ. หลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย

❌ ขอความร่วมมือ น.ศ. หลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ❌ และใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่ออาจารย์และดำเนินการต่างๆ ✅ ค้นหาอีเมลอาจารย์ https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/staff.php
4 มกราคม 2564