ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ. จะลงทะเบียนของคณะศิลป์ ให้เลือกผู้ประสานในระบบ คำร้องของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

นศ. จะลงทะเบียนของคณะศิลป์ ให้เลือกผู้ประสานในระบบ คำร้องของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ - 0801 เลือกชื่อ นิตยา หาญโอฬารเลิศ - 0802 เลือกชื่อ รชยา ศิริอินทร์ - 0803 เลือกชื่อ สริตา สุวรรณแสนศกดิ์
4 มกราคม 2564

Scan me

Scan me
4 มกราคม 2564