รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

น.ส. พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน สำนักงานภาควิชา
สายงาน สายสนับสนุนวิชาการ
เบอร์โทร 02-5274336
อีเมล์ patcharawee.s@eng.kmutnb.ac.th

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
ไม่พบข้อมูล

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ

# ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ
ไม่พบข้อมูล

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
1 การออกแบบและสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ภาควิชา MHLE 2562
2 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 2562

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล